Gjuteriet

Kärnan i vår verksamhet.

Grunden i vår produktion

I gjuteriet sker vår huvud­verksamhet. Produktionen består till största delen av lego­gjutning till svensk verkstads­industri, detalj­vikterna kan vara från något hekto upp till 2 ton. Vi har också en del egna produkter såsom tillverkning av flänsade rördelar i segjärn.

Vi har också varit delaktiga i en del kultur­minnes­projekt där vi bl.a. gjutit kyrkofönster, staket, soffgavlar, lyktstolpar och andra produkter för offentliga rummet. Vi har även ett eget sortiment av utsmycknings­gods.

I vår mekaniska verkstad kan vi åta oss bearbetning och målning vilket gör att kunden kan erhålla en färdig produkt.

Smältning och formning

Smältning sker i 2 stycken elugnar max gjutvikt är 3 ton. Kapaciteten per år är 1 000 ton.

Järn­kvaliteter i till­verkning

Gråjärn

EN-GJL-200, EN-GJL-250, EN-GJL-300 och EN-GJL-350

Segjärn

EN-GJS-400, EN-GJS-500 och EN-GJS-700

Formning av råsandsformar sker i en HWS HSP 2 formmaskin med en flaskstorlek av 820x650x280/280. Vikt max 200 kg.

På handformningssidan använder vi furan som formningsmetod, vår mixer har en kapacitet av 20 ton/tim.

Gjutflaskor finns i varierande storlekar.

Kunder

Några exempel på kunder inom gjuteriet är AVK Norge, Metso Sweden, Weir Minerals Poland och Hammarby bruk.

Produkter

Vi har cirka 800 olika modeller, både kunders och egna, så som rördelar, lyktstolpar och andra utsmyckningsdetaljer. Slussportar längs Göta kanal, maskingjutgods och tryckkärl är andra exempel.