Om oss

En historia om hantverk.

Året var 1952.

Vi har gjutit och bearbetat järn samt utfört plåt- och svetsningsarbeten sedan början av 50-talet.

Gjuteriet startades av Erik Friberg och Sven Johansson. Från början var vi endast fem anställda. Ända sedan dess har vår huvudsakliga verksamhet handlat om att gjuta detaljer i korta serier och en-stycksdetaljer till tillverkningsindustrin inom både Sverige och Norge.

Tjugo år senare.

På den rostfria sidan var det i början mest rör som tillverkades. Då vattenverk och avloppsreningsverk fick ett behov av ingjutningsrör och det 1972 var både dyrt och svårt att få tag i startade Karl-Erik Karlsson en avdelning för detta på Mölltorps Gjuteri.

Svajpa för att läsa om oss idag

Gamla metoder & nya maskiner.

Idag ägs företaget av Göran Ludvigsson och Ingvar Karlsson. VD för företaget är Marie Nordh. Arbetsstyrkan är idag 22 personer. Vi gjuter och bearbetar seg- och gråjärn samt utför plåt- och svetsningsarbeten. Vi har även en mekanisk verkstad där vi kan tillhandahålla bearbetning av gjutna detaljer.

Egen svetsverkstad med rostfria konstruktioner

Företaget har också en svetsverkstad där vi efter ritning tillhandahåller olika svetsade konstruktioner framför allt i rostfritt.

Våra kunder

Kunderna är främst representerade av verkstads-, pump-, bygg- och anläggningsindustrin samt offentliga miljöer.

Med miljön i åtanke.

Hållbar utveckling och att minska miljöbelastningen ser vi som en självklarhet i det dagliga arbetet. Vi återanvänder till exempel överblivet material från vår egen process, vilket innebär lägre CO2

Zoomar vi ut perspektivet ser vi att Sveriges gjuterier faktiskt är bäst i världen. Se nedan hur våra utsläpp står sig gentemot andra länder.

Tabell som jämför klimatpåverkan för gjutna komponenter mellan olika länder Tabell som jämför klimatpåverkan för gjutna komponenter mellan olika länder

Siffrorna är tagna ifrån Gjuteriföreningens klimatindikator.